Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Køb hos Optimal Body Care:
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Optimal Body Care, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

2. Priser:
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. Færøerne og Grønland.
Der tages forbehold for:
Valutaændringer force majeure leveringssvigt afgiftsændringer udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generalt:
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. Levering:
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Optimal Body Care´s leverandører.

5. Afbestillinger:
Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør dette gøres telefonisk på 53 53 51 75. Alternativt kan det ske ved at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". til info@optimalbodycare.dk.
Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. Betaling:
De mulige betalingsmåder er:
Dankort / Visa
Diners Club
Mastercard

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.
Beløbet for dit køb trækkes først på din konto, når varen afsendes.

7. Reklamationsret:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Optimal Body Care. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Optimal Body Care kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

8. Anvendelse af reklamationsretten:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Optimal Body Care inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Optimal Body Care kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Optimal Body Care opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Optimal Body Care måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Optimal Body Care’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Optimal Body Care.

9. Fortrydelsesret for private forbrugere:

Der ydes 14 dages fuld returret fra leveringsdatoen. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du gøre følgende:

  • Sende en utvetydig meddelelse om din fortrydelse til Optimal Body Care inden for 14 efter, du har modtaget varen.
  • Send varen retur senest 14 dage efter, du sendte meddelelse om fortrydelsen.
  • Du har ret til at få dine penge retur senest 14 dage efter, du sendte meddelelse til Optimal Body Care om, at du ville fortryde købet. Optimal Body Care returnerer pengene, når vi har modtaget dokumentation for at varen er afsendt – eller har modtaget varen retur.
  • Du vil som udgangspunkt få alt det, du har betalt, retur.
  • Beløbet returneres på samme måde, som du betalte.

Du skal:

  • Bevise, at meddelelsen om, at du vil fortryde er, afsendt.
  • Bevise at varen er returneret.
  • Betale returforsendelse.

Optimal Body Care kan:

  • Fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis du ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den du blev tilbudt ved købet hos Optimal Body Care.
  • Fratrække penge hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt udover, hvad man må i en butik.

10. Forsvarlig returnering:
Alle produkter, der returneres til Optimal Body Care, skal være forsvarligt indpakket.
Ved elektroniske ting m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende forsvarlig indpakning. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.
Optimal Body Care anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Optimal Body Care. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. Er du i tvivl:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Optimal Body Care, at du retter henvendelse til os på info@optimalbodycare.dk eller på telefon 53 53 51 75.

12. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Optimal Body Care forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

13. Oplysning om klagemuligheder:
Hvis du vil klage over en tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Fortsæt